การ Render RIB files

Wednesday, September 15, 2010 ที่ 9:01 AM

ก็จะเป็นการแนะการ render RIB files ที่เรา save เอาไว้ ก็สามารถนำไป render เครื่องใดก็ได้ที่ลง 3Delight เอาไว้ ก็ค่อนข้างสะดวกเลยทีเดียว ตอน render ก็สามารถใช้พลังเครื่องได้อย่างเต็มสูบ


** กรณีตรงที่มันฟ้องที่ Command Line ว่า

3DL WARING D2045: PixelFilter reset to 'box' 1x1 (display driver requirement)

เนื่องจากใน scene ผมมีการใช้ Shadow แบบ Deep Shadow มันจึงต้อง render shadowmap ด้วย แต่มันจะไม่ reset ที่ Beauty ครับ ดังนั้นถ้าเราเลือก Catmull-Rom ก็จะใช้ Catmull-Rom

การใช้ Coordinate System ใน 3delight

Wednesday, September 1, 2010 ที่ 6:51 AM

หลังจาที่เราได้ลองทำ IBL กันไปแล้วที่ บทความ Image Base Lighting [IBL] บน 3Delight

ทีนี้เราจะมาลองใช้ Coordinate System เพื่อเปลี่ยนทิศทางของแสงจาก HDRi ที่เราได้จากการทำเป็น .tdl จาก .hdr


    follow me on Twitter

    Thaiafterfx | Entries (RSS) | Comments (RSS) | Designed by MB Web Design | XML Coded By Cahayabiru.com | Distributed by Deluxe Templates | My Flickr Artslan Flickr