Crop Comp To Region Of Interest

Monday, September 19, 2011 ที่ 3:21 AM
ในกรณีที่เราใช้ Crop Comp To Region Of Interest มักจะทำให้ตัวละครของเราขยับออกจาก Compose เดิม
ดังนั้นก่อนที่จะ Crop Comp To Region Of Interest ควรย้าย Anchor Point ก่อนก็จะทำให้ Compose ไม่เปลี่ยนไปมากครับ

Tracker, Pattern area, Search area

Friday, April 29, 2011 ที่ 11:54 PM

มารู้กันก่อนครับว่าแต่ละคำมันคืออะไรทำงานแบบไหน

Tracker ก็คือจุดที่เราจะติดตามการเคลื่อนที่ของมันควรเป็นจุดที่ high-contrast หรือก็คือจุดที่มันต่างกันมากๆน่ะเอง
Pattern area ก็คือบริเวณพื้นที่สี่เหลี่ยมที่คลอบคลุมจุด Tracker
Search area ก็คือบริเวณพื้นที่สี่เหลี่ยมที่คลอบคลุม Pattern area อีกทีนึง

จะเห็นว่ามันสัมพันธ์กันจากจุด track แล้วกระจายพิ้นที่คำนวณออกด้านนอก
ดังนั้น เมื่อจากรูปด้านบนควรวาง Pattern กับ Search area ใหม่จะได้เป็นแบบนี้

จะทำให้คำนวณได้แม่นแล้วก็ไวด้วยครับ

Skip Frames

Tuesday, February 15, 2011 ที่ 6:03 AM

การทำอะไรที่คล้ายๆการทำ Stop Motion ในหลายๆวิธี ไม่ว่าจะลด frame rate ฯลฯ

ถ้าจะไม่ไปยุ่งกับ Frame rate ของ Comp ที่ทำงานอยู่ มีวิธีหนึ่งคือการ Skip frame

ให้ skipFrame คือ เฟรมที่เราจะยกทิ้ง หรือไม่ rander ออกไป หน่วยเป็น frame
เรารู้ว่า

fps * thisComp.frameDuration = 1.0 frame ----------

fps มีหน่วยเป็น frame/sec
thisComp.frameDuration มีหน่วยเป็น sec

ดังนั้น cD = skipFrame * thisComp.frameDuration ก็จะได้เวลาทั้งหมดเป็น frame.sec หรือเฟรม.วินาที

หรือก็คือ cD คือ จำนวน เฟรมคูณกับเวลา ทั้งหมด

Math.round() คือเอาค่าที่ใกล้ที่สุดที่เป็นจำนวนเต็มได้มาใช้เช่น
คำนวนออกมาได้ วิที่ 1.7 วินาที เราก็จะเอา วิที่ 2 มาใช้ หรือ ได้วิที่ 5.2 เราก็จะเอาวิที่ 5 มาใช้ เป็นต้น นี่คือหน้าที่ของ Math.round ภาษาคนก็คือเอาค่าที่ใกล้จำนวนเต็มน่ะแหละ

ให้ Result คือผลลัพท์ทั้งหมดก่อนที่เราจะไปทำ timeRemap
time มีหน่วยเป็น sec. หรือ วินาที
cD มีหน่วยเป็น frame.sec
ก็จะได้

Result = Math.round(time/cD)*cD หน่วยเป็นวินาที

ต่อมาก็เอาใส่ timeRemap = Result;

เบ็ดเสร็จก็จะได้ Expression ดังนี้

skipFrame = 3;

cD = skipFrame* thisComp.frameDuration;

Result = Math.round(time/cD)*cD;

timeRemap = Result;

Download ตัวอย่างไปดูคู่กันด้วยนะ อันนี้เป็น CS5 นะ

เข้าใจเรื่อง Expressions กับ JAVAScripts บน After Effects อีกสักนิด

Saturday, January 15, 2011 ที่ 1:29 PM


ขึ้น topic มาแบบนี้เพราะเห็นว่าหลายคนเข้าใจผิดอย่างรุนแรงเลยว่า
" ถ้าใช้ Expressions หรือ JAVAScripts หรือทั้งคู่ จะทำให้ เครื่องใช้พลังคำนวณมากกว่าการใช้ Keyframe ในการเปลี่ยนค่า parameter (เช่น position, rotation ฯลฯ) จากเวลาหนึ่งไปสู่เวลาหนึ่ง "

ที่จริงมันเป็นการทำให้ After Effects คำนวณได้เร็วขึ้น ดังนั้นใน Shot ที่เหมาะสม สามารถใช้ได้เท่าที่อยากจะใช้เลยไม่ว่าจะเป็น Expressions หรือ JAVAScripts หรือทั้งคู่

Shot ที่เหมาะสมเป็นยังไง ?
ก็เช่น Shot ที่ต้องการให้มีการหมุนไป-กลับ ทำมุม 45 ̊ เรื่อยๆก็ใส่ transform.rotation = Math.sin(time)*45;

แบบนี้ดีกว่าไป keyframes ซึ่งนอกจากจะช้าแล้วยังเป็นการเพื่มภาระในการคำนวณของ After Effects และเครื่อง(รวมไปถึงตัวเราเองด้วย) ด้วย เพราะมันต้องคำนวณไปตลอด timeline

ยกตัวอย่างอีกอันนึงให้ Polygon Mesh เป็นการทำ Keyframe
ให้ NURBS เป็นการใช้ Expressions หรือ JAVAScripts

ถ้า Model ที่เราปั้นแบบละเอียดสุดๆยิบๆๆเลย ตอนหมุน Viewport จะเห็นว่า Polygon ไปยากกว่า NURBS
ยิ่งถ้าเป็นคนที่อยู่ในยุค 3D แรกๆแล้วจะเห็นว่า ปั้น freeform บน NURBS ง่ายกว่า Polygon เพราะจุดมันน้อยกว่า


** Animation = การเปลี่ยนค่า parameter(s) (เช่น position, rotation ฯลฯ) จากเวลาหนึ่งไปสู่เวลาหนึ่ง **

    follow me on Twitter

    Thaiafterfx | Entries (RSS) | Comments (RSS) | Designed by MB Web Design | XML Coded By Cahayabiru.com | Distributed by Deluxe Templates | My Flickr Artslan Flickr