การใช้ animate wiggle value และการใช้ temporalWiggle

Friday, October 15, 2010 ที่ 1:17 AM

Occlusion ใน PRMan

Friday, October 1, 2010 ที่ 4:07 AM

หลังจากเราทำ Raytrace บน 3Delight ไปแล้ว ก็ลองมาทำบน PRMan ดูบ้าง
ในที่นี้จะเป็นการใช้ Slim สร้างขึ้นมา

ตอนแรกก็สร้าง Scene ง่ายๆขึ้นมา

ต่อมาก็สร้าง Ensamble ขึ้นมา แล้วก็ Connect Constant>Spline>Occlusion ดังรูป

ปรับ Sample สัก 1024 แล้วก็เปิด Raytracing

ที่ Reyes ปรับ Shading Rate เป็น 1 ลอง Render ดูก็จะได้ Occ เนียนๆแบบนี้

ถ้าเราลองปรับ สีของ Spline ดู ก็สามารถทำ Fake Diffuse Global Illumination (Colour Bleeding) ได้ด้วยนะ

Occlusion ใน PRMan

    follow me on Twitter

    Thaiafterfx | Entries (RSS) | Comments (RSS) | Designed by MB Web Design | XML Coded By Cahayabiru.com | Distributed by Deluxe Templates | My Flickr Artslan Flickr