การใช้ animate wiggle value และการใช้ temporalWiggle

Friday, October 15, 2010 ที่ 1:17 AM

0 ความคิดเห็น

    follow me on Twitter

    Thaiafterfx | Entries (RSS) | Comments (RSS) | Designed by MB Web Design | XML Coded By Cahayabiru.com | Distributed by Deluxe Templates | My Flickr Artslan Flickr