เข้าใจเรื่อง Expressions กับ JAVAScripts บน After Effects อีกสักนิด

Saturday, January 15, 2011 ที่ 1:29 PM


ขึ้น topic มาแบบนี้เพราะเห็นว่าหลายคนเข้าใจผิดอย่างรุนแรงเลยว่า
" ถ้าใช้ Expressions หรือ JAVAScripts หรือทั้งคู่ จะทำให้ เครื่องใช้พลังคำนวณมากกว่าการใช้ Keyframe ในการเปลี่ยนค่า parameter (เช่น position, rotation ฯลฯ) จากเวลาหนึ่งไปสู่เวลาหนึ่ง "

ที่จริงมันเป็นการทำให้ After Effects คำนวณได้เร็วขึ้น ดังนั้นใน Shot ที่เหมาะสม สามารถใช้ได้เท่าที่อยากจะใช้เลยไม่ว่าจะเป็น Expressions หรือ JAVAScripts หรือทั้งคู่

Shot ที่เหมาะสมเป็นยังไง ?
ก็เช่น Shot ที่ต้องการให้มีการหมุนไป-กลับ ทำมุม 45 ̊ เรื่อยๆก็ใส่ transform.rotation = Math.sin(time)*45;

แบบนี้ดีกว่าไป keyframes ซึ่งนอกจากจะช้าแล้วยังเป็นการเพื่มภาระในการคำนวณของ After Effects และเครื่อง(รวมไปถึงตัวเราเองด้วย) ด้วย เพราะมันต้องคำนวณไปตลอด timeline

ยกตัวอย่างอีกอันนึงให้ Polygon Mesh เป็นการทำ Keyframe
ให้ NURBS เป็นการใช้ Expressions หรือ JAVAScripts

ถ้า Model ที่เราปั้นแบบละเอียดสุดๆยิบๆๆเลย ตอนหมุน Viewport จะเห็นว่า Polygon ไปยากกว่า NURBS
ยิ่งถ้าเป็นคนที่อยู่ในยุค 3D แรกๆแล้วจะเห็นว่า ปั้น freeform บน NURBS ง่ายกว่า Polygon เพราะจุดมันน้อยกว่า


** Animation = การเปลี่ยนค่า parameter(s) (เช่น position, rotation ฯลฯ) จากเวลาหนึ่งไปสู่เวลาหนึ่ง **

    follow me on Twitter

    Thaiafterfx | Entries (RSS) | Comments (RSS) | Designed by MB Web Design | XML Coded By Cahayabiru.com | Distributed by Deluxe Templates | My Flickr Artslan Flickr